Informatii utile

In cazul in care nu puteti accesa (deschide) materialele de curs, consultati pagina "Legaturi utile" pentru a descarca gratuit aplicatiile necesare.

 
Pagina principala arrow Despre noi
Departamenul de Formare Continua PDF Imprimare E-mail

A. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA UNIVERSITAŢII  

b. prezentarea identitiatii 

1.     CIRCUMSTANŢELE APARITIEI CENTRULUI DE FORMARE "MUNTENIA"

   Reforma educaţiei din România vizează sporirea flexibilităţii structurilor şi proceselor astfel încât să se realizeze condiţiile necesare compatibilizării pregătirii personalului în vederea integrării în Uniunea Europeană. În acest sens s-au legalizat noi entităţi şi proceduri educaţionale, specifice învăţării pe tot parcursul vieţii, consacrate în ţările europene dezvoltate.
    Formarea continuă a adulţilor şi sistemul creditelor transferabile sunt două componente majore ale acestei reforme, a cărei implementare a început prin programe comunitare.
    Universitatea din Piteşti, ca şi alte instituţii de învăţământ superior din ţară, este un partener activ al programelor de integrare europeană, iar Departamentul de formare continuă „Centrul de Formare Muntenia” este o concretizare a acestui parteneriat.

Image
 2.     CADRUL LEGAL

   Centrul de Formare Muntenia (acronim CFM) functioneaza in cadrul Universităţii din Piteşti şi are sigla recunoscută şi înregistrată, conform contractului încheiat cu Comisia Europeană, DGXXII, referitor la  Programele TEMPUS JEP 14448 şi JEP 11243.
   Înfiinţarea Departamentului de Formare Continuă „Centrul de Formare Muntenia” este consfinţită prin Decizia Rectorului Universităţii din Piteşti nr. 44 din 25.01.2000.
    Începând cu luna martie 2003, CFM s-a restructurat, a completat şi dezvoltat activităţile pe baza prevederilor Legii 133 din 2000, referitoare la formarea continuă prin instituţiile educaţionale. Obiectivele, conţinuturile, finanţarea şi finalităţile respectă prevederile acestei legi.
   Prin regulamentul de functionare al CFM sunt prevazute urmatoarele obiective:
 

   În etapa actuală şi în perspectiva imediată obiectivele propuse includ:

  • identificarea nevoilor de iniţiere, profesionalizare şi  reconversie profesională, de pe piaţa muncii; 

  • organizarea de programe educaţionale  pentru iniţiere, perfecţionare, profesionalizare şi / sau conversie profesională, sub formă de module, discipline teoretice, stagii de practică şi muncă individuală, cu persoanele fizice şi /sau juridice interesate din sistemele: economice, ale administraţiei locale, de prestări servicii, de sănătate, de protecţie socială şi a mediului, ale ministerului de interne şi militare, culturale şi educaţionale;

  • colaborarea cu alte organizaţii şi persoane abilitate, din ţară şi străinătate;

  •   editare, tipărire şi multiplicare de documente şi publicaţii legate de activitatea CFM şi promovarea ei;

  •   constituirea patrimoniului educaţional şi logistic propriu şi / sau în folosinţă, în conformitate cu deciziile Senatului Universităţii din Piteşti;

  •   angajarea de personal didactic (formatori), didactic auxiliar şi logistic în limitele fondurilor alocate, pentru fiecare program;

  •   constituirea sistemului informatizat pentru conducerea şi derularea programelor de formare continuă, educaţie la distanţă şi învăţământ asistat de calculator; 

  •  gestionarea eficientă a resurselor umane, materiale, financiare şi informaţionale;

  • promovarea imaginii organizaţionale, direct, prin mijloacele legale şi indirect prin ridicarea calităţii activităţilor formative la standarde europene.

   
3.     BAZA MATERIALĂ

În patrimoniul propriu al CFM se află:

·         sală multimedia conectată internet şi intranet;

·         mijloace didactice audio şi video;

·         echipamente de birotică (imprimante, copiatoare);

·         licenţe software;

·         cursuri şi suporturi de curs pentru disciplinele programelor de formare.

 
 

INVATAMANT LA DISTANTA

Centrul de Formare Muntenia este acreditat de catre Centrul National de Formare a Persoanalului Didactic din Invatamantul Preuniversitar (CNFP), prin Deciza Directorului CNFP  nr.  166 / 20.11.2007, sa furnizeze programul de formare LA DISTANTA: "Management educational preuniversitar performant (MEPP)". Prima serie de 85 cursanti a fost finantata prin programul Phare 2005.

Uniunea Europeana   

Incepand cu seria a II-a 2009-2010, programul se finanteaza din taxe de la cursanti conform ofertelor. Personalul cu functii de conducere poate beneficia de plata cheltuielilor de formare, in limita fondurilor alocate in acest sens de I.S. Judetene. Detalii privind inscrierea ...   

Inscrierea la cursuri

Pentru a putea accesa cursurile Centrului de Formare Continua trebuie sa va inregistrati gratuit in pagina principala. Consultati de asemeni  "Inscrierea la cursuri" din pagina principala.

© 2023 Centrul de Formare Continua Muntenia
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.